BIM og BIR hver sin dag

2 stolte jenter med sine rosetter.